Byggnadskredit, förhandsvärdering och ABS09

Då man allt som oftast inte sitter på 4-5 miljoner på fickan så behöver dem flesta låna pengar för att bygga eller köpa hus. För att köpa ett redan befintligt hus ansöker man om ett bolån. Om man istället vill bygga ett nytt hus kan man inte ansöka om ett bolån utan behöver ansöka om en annan typ av lån under byggtiden som kallas byggnadskredit. Med byggnadskreditiv menas en form av checkkredit, och är till för att klara de löpande betalningarna under byggtiden. Fakturor kopplade till husbygget skickas hem till oss för granskning och går sedan vidare till banken som ser till att de betalas på förfallodagen. Denna lösning är mer fördelaktig och billigare då man enbart betalar ränta på det utnyttjade beloppet. Under byggtiden är byggnadskrediten dessutom fri från amortering. När byggnationen är klar och slutbesiktning genomförd lägger man om kreditivet till ett bolån.

När man ansöker om Byggnadslån gör banken en förhandsvärdering av fastigheten och fastigheten fungerar som säkerhet för lånet. Värdet på fastigheten avgör hur mycket man får låna. Banken följer bygget och kontrollerar att värdet ökar i takt med att du lyfter pengarna. Oftast gör man en försiktig värdering under förhandsvärderingen av säkerhetsskäl. Den slutliga värderingen när huset är färdigt blir oftast högre, speciellt i populära områden.

För att banken ska kunna ta beslut om byggnadskredit behöves ritningar, uppgifter om produktionskostnader och köpe- och entreprenadkontrakt innan beslut kan tas.

Vi har fått en riktigt bra bankman som hjälper oss med allt detta. Byggnadskrediten är sedan ett tag godkänd och allt ligger i princip färdigt, redo att hantera första fakturan för bygget av vårt nya hus!

I ett avtalsförhållande där en näringsidkare bygger ett nytt småhus eller bygger till ett småhus åt en privatperson gäller konsumenttjänstlagen med lagens särskilda bestämmelser beträffande småhusentreprenader (51-61 §§ Konsumenttjänstlagen).

För att komplettera och förtydliga lagen har Sveriges Byggindustrier tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 09.

Mellan oss och entreprenören som kommer bygga vårat hus har det upprätthållits ett ABS 09 kontrakt som innehåller bland annat deadline när huset senaste ska stå färdigt, vad som ingår, vad som inte ingår och vad som händer om entreprenören inte blir klar i tid. Det känns som om det fungerar som en extra säkerhet mellan oss och entreprenören helt enkelt.

Även allt med tomten är klart och vi har lagt handpenning och skrivit ett kontrakt gällande våran tomt. Både tomtköpet och ABS09 kontraktet är med förbehållet att vi får bygglov såklart annars går inte köpet igenom.

Med andra ord är det en hel del saker som måste gå i lås innan man kan komma vidare till att faktiskt bygga huset! Allt är i alla fall klart och nu kan vi inget mer än att vänta på bygglov! :)

Gillar

Kommentarer