Detaljplan

Området vi flyttar till är detaljplanerat vilket innebär att det finns en framtagen och beslutad detaljplan för området. En detaljplan förkortad Dp är ett dokument inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Syftet med detaljplanen som styr vårat område är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen.

Planen beskriver att området Runt 90-talet genomgick en omvandling från fritidshusområde till helårsbostadsområde. Idag finns det ca 80 bostäder. Inom planområdet föreslås en utbyggnad av tätorten med ca 19 bostäder. Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp och fiber är framdraget till tomtgräns.

För att säkerställa att de tillkommande bostäderna harmoniserar med den befintliga bebyggelsen är planens gestaltningsbestämmelser i huvudsak de samma som i gällande plan. Bland annat finns bestämmelser gällande hus och komplementbyggnaders höjder, fasadmaterial samt typ av tak och takvinklar.

Detaljplanen styr också strikt storleken på huvudbyggnaden och totala byggnadsarean till max 140 för huvudbyggnaden, 180 i total byggarea. Detaljplanen medger dock 10 m2 extra byggyta för huvudbyggnaden för energieffektiva byggnader.

 • Här kan ni se utdrag ur detaljplanen:
 • Begränsningen i byggnadsytan på huvudbyggnaden ställer till det för många av dem som vill bygga i området. Byggnadsytan är satt till maximala 140 m2 men tillåter 150m2 för energieffektiva byggnader.

  Detta ställer till det om man vill bygga enplanshus, som det gjorde för oss exempelvis. En byggnadsyta på maximala 140 m2 innebär en boyta under 130 m2. Jag kan förstå att man inte vill ha för stora hus på så pass små tomter som området ändå innehåller men planen gör ändå märkliga kopplingar mellan energieffektiva byggnader och byggnadsarea istället för boendearea. Vi var exempelvis tvingade att minska vår balkong för att komma inom 150 m2 eftersom balkongen räknas in i totala byggnadsarean. Hade man istället satt det i relation till boendeytan hade vi klarat oss.

  Nåväl vi är väldigt nöjda ändå med vårat hus och det passar väldigt fint in på tomten och går nu helt i linje med detaljplanen. Det känns bra att vi valde att byta hustyp istället för att föröska dra ner byggytan och kompromissa ännu mer på boendeytan som i enplanshuset redan var slimmad till 140 m2 med en byggyta på 160m2 som då inte godkändes. Idag har vi istället en boendeyta på 164,5 m2 och en byggyta på 150 m2 inkl. balkongen.

  Gillar

  Kommentarer

  Gunilla
  ,
  Hej, jag och min man håller med på att bygga hus. Eller vi ska till att börja nu framåt våren när vädret blir bättre. Vi kommer med att bygga ett passivhus och blev rådda att ha många fönster åt syd och åt väst, så skulle huset bli varmt och skönt tack vare solens instrålning. Jag såg på bloggen här att ni har de flesta fönster åt öst. Finns det någon tanke med det som vi bör ha med oss i våran planering? Nyfiken på se slutresultatet:)
  CamillaBergquist
  CamillaBergquist,
  Hej! Vad kul att ni snart också ska bygga hus! Extra spännande med passivhus dessutom! 😊 Vi bygger ett energieffektivt hus men det är inget passivhus. Vi har extra isolering, bra U-värden på fönster osv men når inte passivhusklassning. Vad gäller fönstren så är de stora fönsterpartierna mycket riktigt i öst och de är helt enkelt för utsikten mot sjön. Vi har dessutom ett sluttningshus och terrängen är sådan att huset placeras bäst i denna riktning 😊 Kan ni, låter det smart att planera fönster mot syd och väst om ni har möjlighet 😊
  nouw.com/camillabergquist