Diagnos Terence

Vi fick i veckan en diagnos för Terence då alla prover hade kommit tillbaka som varit utomlands. Diagnosen är en form av vaskulit. Veterinären berättade en hel del men det kan vara lite svårt att förstå allt. En snabb googling gav ännu mer kött på benen:

Vaskulit betyder inflammation i blodkärl. Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta är ganska sällsynta tillstånd. Oftast orsakas sjukdomen av att antikroppar bildas mot kroppens egna celler. Man klassar sjukdomen som en automimmun sjukdom. Denna sjukdomsgrupp utgör fortfarande till stor del en gåta för den medicinska vetenskapen.

Följden av vaskulit kan vara att blodkärlets vägg förtjockas och att själva blodkärlet förträngs med syrebrist i vävnaderna som följd. Inflammationen kan också leda till svaghet i blodkärlsväggen med resulterande blödning.

Vilka symtom som uppträder vid vaskulit beror på vilket eller vilka blodkärl som är angripna. Det kan till exempel röra sig om njurarnas blodkärl. Man drabbas då av sviktande njurfunktion. De vaskuliter som syns på utanskriften drabbar huden och underliggande mjukdelar.

Den behandling som ofta är framgångsrik, är kortison eller olika typer av cellhämmande läkemedel. Dessa medel dämpar den inflammatoriska reaktionen i kroppens celler och kan på så sätt bota vaskuliten.

En prognos går egentligen inte att ge i dagsläget. Man kan som beskrivet ovan behandla vaskulit men man vet ännu inte vad inflammationen har orakat för permanent skada i kroppen på Terence. Har vitala kärl skadats så finns det en risk att man inte kan hjälpa honom.

Nu äter han en massa olika mediciner varav kortison är den ena. Med medicinerna är han mycket piggare vilket känns väldigt skönt, även om jag vet att det inte betyder att faran är över känns det betydligt bättre att han känner sig friskare och bättre i kroppen.

Vi har bokat återbesök om 3 v tills dess ska han äta sin medicin en del tillskott och hållas varm med tröja/filt på sig inne och jacka / täcke ute för att främja blodcirkulationen.

Gillar

Kommentarer