Ekonomi husbygge

Det är en hel del man behöver lära sig/ ta reda på/ sättas in i när man bygger hus, det tror jag ingen missat. Jag har beskrivit bygglovsprocessen samt om byggnadskredit och avtal i tidigare inlägg. I torsdags var vi hos banken och startade igång byggnadskrediten och fick mer info hur detta ska komma att fungera mer praktiskt.

Man får max låna 85% av byggkostnaden för huset, samma nivå som för kontantinsatsen när man köper ett befintligt hus. Vi har i princip valt ett nyckelfärdigt lösvirkes hus, en s.k totalentreprenad, där en entreprenör står för hela bygget med några underentreprenörer till hjälp gällande bland annat elen och markarbete. Alla fakturor som kommer gällande huset kommer levereras till oss för granskning. När vi godkänt fakturorna skickar vi dessa vidare till banken som gör betalningen från de konto där vår byggnadskredit ligger. Eftersom vi får låna 85 % betalar vi själva 15 % av kostnaden för bygget och allt i kring. Hittills har vi betalt ca 60 % av tomten med egna pengar samt att det utöver detta kommer komma en hel del fakturor från kommunen som vi kommer betala själva.

När man väl fått offert på själva kostnaden på huset så tillkommer alltså en hel del utöver detta som man måste räkna in i sin kalkyl. För vår del ser dessa kostnaderna ut så här:

Elanslutning ca 28 000 kr
Avstyckning tomt 25 000 kr Bockmarkeringssymbol
VA- Anslutning 188 954 kr
Bygglov 28 078 kr Bockmarkeringssymbol
Anslutning vägförening 25 000 kr
Fiber 18 000 kr
Pantbrev, lagfart 90 250 kr Bockmarkeringssymbol
Nybyggnadskarta 6 000 kr Bockmarkeringssymbol
Kostnad nybyggnadskredit 5 000 kr Bockmarkeringssymbol

De fakturor vi redan betalt är svart och -bockmarkerade. Vi har alltså redan betalt en hel del men det är en del större poster kvar, så som VA och elanslutningar. Dessa är engångskostnader som vi betalar när de uppstår och som kan ses som del av vår "kontaktinsats" i huset.

Utöver dessa engångskostnader kommer husbygget också medföra en del mer kontinuerliga kostnader i form av månadskostnader för lånet och även försäkring. Entreprenören som bygger vårt hus har en försäkring men även vi har sedan en försäkring för vårat hus redan från 1/1 2018. Det är ingen vanligt hemförsäkring eftersom det inte finns något s.k lösöre i huset men det är ändå viktigt att försäkra huset, garaget och tomten isig när väl bygget kommit igång. Vi kommer också betala ränta på lånet under byggtiden. Man amorterar ingenting medans huset byggs men istället är räntan betydligt högre än ett vanligt bolån. Från början kommer kostnaden ligga på ca 1000 kr men i takt med att arbetena utförs på tomten och huset byggs utnyttjas vår byggkredit mer och mer och vi betalar också mer och mer ränta varje månad.

Räntekostnaderna kommer som sagt öka drastiskt med tiden och bli betydligt högre allt eftersom. När huset är färdigt kommer vi troligen vara uppe i en räntekostnad i samma storlek som totala kostnaden för ett normalt bolån.

Försäkring : 333 kr / mån
Ränta : 1 000--> 10 100 kr / mån
byggström: 1 000 kr / mån (?)

Medans man bygger måste man ju ändå ha någonstans att bo vilket innebär att man också har ett annat boende att betala för varje månad och alltså kommer bli stående med dubbla kostnader och lite där till under en tid, vilket också måste finnas med i beräkningarna.

Gillar

Kommentarer