Energibalansberäkning

Passivhus är ett byggnadskoncept som kombinerar god komfort med låg energianvändning och låga driftskostnader. Värmeförlusterna minimeras med ett välisolerat hus och lufttätt klimatskal, superisolerade fönster och värmeväxling av ventilationsluften.

Om värmeförlusterna i byggnaden minskas tillräckligt räcker gratisvärmen från solinstrålning, människor och apparater för att hålla byggnaden varm större delen av året. Detta är själva kärnan i konceptet. På vintern, eller om ingen är hemma under en period, räcker inte gratisvärmen, utan då måste lite värme tillföras.

För att få klassa sitt hus som ett Passivhus finns en hel del regler och gränser som måste uppfyllas och inte minst en hel del energi och isoleringskrav. Sverige är indelat i 3 zooner med olika kravnivåer för varje zoon, Göteborgsregionen ingår i klimatzoon III (den varmaste av de tre) och får därför lägsta nivåerna/skarpaste kraven. I ett hus som är mindre än 400 m² finns ett krav på maximala värmeförluster om max 17 W/m² samt maximalt 27 kWh/m2 tillförd energi. Husets olika U-värden är också viktiga. U-värde är enkelt uttryckt ett mått på hur byggnaden isolerar mot värmeförluster.

Vårat blivande hus har precis genomgått en energibalansberäkning och även om vi inte kommer klassa oss som passivhus ligger vi riktigt nära på många plan. Bland annat är vi enbart 1 kWh/m2 ifrån gällande energianvändningen på 28 kWh/m2 i vårat hus och ett väldigt lågt U-värde. Detta tack vare den fina isoleringstekniken vår husbyggare använder sig av samt den nya värmepannan som vi valt från Panasonic som verkar vara unik av sitt slag med ett avancerat FTX system.


Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Detta sammanlänkas i en värmeväxlare som sköter värmeåtervinningen. Vi har alltså valt en värmepanna med FTX system som tar oss till en väldigt låg energiförbrukning. Just den vi valt är speciell för att den kan verka ner till - 20 grader utan att behöva tillsätta ytterligare energi. Vidare är den också varvtalsstyrd och ligger alltså inte hela tiden och kör på samma varvtal utan regleras ut efter den effekt som krävs vid det aktuella tillfället. De äldre systemen kunde man också ändra varvtalet på men då manuellt. En av de största problemen med frånluftsvärmepumpar är dålig komfort då kalluft kommer in i sovrummen utan att värmas upp i förväg. Med Panasonics FTX-system värms kalluft upp i förväg, vilket innebär ökad komfort. Tack vare Panasonics nya system och husets isoleringsteknik kommer vi ner i dessa fina siffror.

I Energibalansberäkningen har man tagit hänsyn till väldigt många parametrar, jag förstår inte allt men man ser direkt att uträkningarna är väldigt noggranna. De har exempelvis räknat med hur ofta vi vädrar, personvärme, väderdata gällande vindhastighet, temperatur osv.

Här kan ni se några parametrar som ingår i beräkningen:

Resultatet redovisas så här på slutet. Man ser snabbt att vi ligger långt under den svenska standarden på 55 kWh/m2 och vi klarar även enkelt det stärkta kravet på 36 kWh/m2 som vår detaljplan ställer på oss.

Gillar

Kommentarer