Fönster monterade korrekt

Jag skrev i mitt inlägg om arbetsplatsbesöket att vi fick en påpekan på monteringen av fönstren på undervåningen.

Fönstrens placering hamnar precis mitt i de isolerade delen av Leca blocken och det finns då inget att fästa fönstren i. Som lösning på detta har snickarna satt in en träram där skruvarna till fönstren monterats fast i. Enligt vår kontrollansvarig får inget organiskt material finnas i murningen. Här har det varit lite delade meningar beroende på vem man rådfrågar i ärendet om detta är en okej metod eller inte. Entreprenören valde att gå på kontrollansvarigs linje och fönstermonteringen görs om denna vecka.

Igår var vi på plats och fotodokumenterade det hela och skickade över bilderna till vår kontrollansvarig som responderade med OK vilket var väldigt skönt.

Man har tagit bort träklossarna för infästningar av fönstren och istället sågat bort en del av isoleringen i blocket och murat in tillkapad Lecasten där infästningarna av fönster sker. På så sätt har dem fått bort allt organiskt material och följer kontrollansvariges rekommendation.

På bilden ovan ser ni trädelen som fönstret är fäst i.


På de nya bilderna nedan, från dokumentationen från igår efter korrigering ser ni skillnaden där trät är borta och ersatt av Leca.

Detta stal ju så klart en del tid i en redan pressad tidsplan men det är väldigt bra att saken uppmärksammades av vår kontrollansvarig och att det utreddes ordentligt och sedan också åtgärdades. Det hade inte varit roligt om vi fick problem med detta i framtiden.

Gillar