IRAP

Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att Foppa rekommenderas så kallad IRAP behandling som behandling av de ytliga sprickorna som finns i hans ledbrosk. Tänkte att jag skulle försklara lite snabbt vad det innebär. Man kan t.ex. läsa om det i en artikel från alltomhästar . IRAP står för Interleukin Receptor Antagonist Protein. IRAP är en behandlingsmetod där man använder sig av hästens eget blod. Lite förenklat kan man säga att man tar ett blodprov från hästen med en färdig preparerad spruta som innehåller speciella glaskulor, blodet får sedan ståi ett värmeskåp i ett dygn, innan sprutan centrifugeras och man kan ta bort de röda blodkropparna. Man får då kvar ett serum som man använder när man ska behandla hästen, en sådan här dos räcker till ca 4-5 behandlingar och den vanligaste rekommendationen är minst 3 behandlingar. Genom att frysa serumet kan man spara det i upp till sju månader.   Interleukin är de allra viktigaste ämnet som startar och styr utvecklingen av en ledinflammation. Kan detta ämne minskas eller blockeras kan man hindra utvecklingen av en ledinflammation och minska nedbrytning av ledbrosk och andra skadliga effekter i leden. Ämnet tävlar med samma receptorer i leden som Interleukin. Om IRAP fäster på receptorerna finns ingen plats för Interleukin och dess skadliga effekter kan blockeras. IRAP stoppar alltså en av sjukdomens huvudorsaker istället för att man behandlar med t.ex. tuppkam när inflammationen redan brutit ut.

Gillar