Kontrollant från länsstyrelsen

Vi har ansökt om gårdsstöd och i dag kommer det en kontrollant från Länsstyrelsen och mäter upp den mark vi sökt stöd för. Hästarna har varit lite på tårna de senaste dagarna så vi har pratat med kontrollanten som lovande att vara försiktig och inte skrämma hästarna med tanke på att vi har en skadad häst i hagen. Gårdstöd är ett inkomststöd som är baserat på antal areal man brukar och syftar till att främja lantbruket. För att ansöka om gårdsstöd behöver man ha minst 4 hektar jordbruksmark samt stödrätter för samma antal hektar. Man kan bara söka gårdsstöd för den areal mark som man brukar och sköter. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. Reglerna har stramats till och det har skett en del förändringar för i år. Vi har ansökt för strax över 4 hektar. Vi har sökt stöd där all mark används som Betesmark. ”Betesmark är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och sköts med bete, avslagning eller putsning. På marken ska det växa gräs och örter som kan användas som foder.” För att få gårdsstöd krävs det att det tydligt syns att vi använt marken vi söker för senast den 31:a oktober. Samtliga skiften som vi söker för betas av hästarna och alla hagar har redan betats av i år så där har vi vårt redan på de torra. Samtliga hagar kommer innan den 31a oktober hinna betas av minst en gång till så just den punkten ska inte vara några som helst problem. För att kunna ansöka om Gårdsstöd behöver man först ha s.k. stödrätter.En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.” Som tidigare nämnts så har alltså reglerna ändras inför 2015, detta gäller även stödrätterna som har sänkts i sitt värde från tidigare år samt att from 2015 får man bara behålla så många stödrätter som man har mark för i sin ansökan om gårdsstöd. Detta innebar att priserna på stödrätter slumpades och många som satt på överflöd av stödrätter försöker nu sälja av dessa för att de inte ska behöva förvinna. Här passa vi på och genom Rasmus släkt lyckades vi komma billigt undan och få stödrätter precis lagom till våra strax över 4 hektar. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att ansökan stämmer med verkligheten och att villkoren följs. Eftersom inget stöd har sökts på våra marker under många år vill nu länsstyrelsen kontrollera att vi följer villkoren och även mäta upp att vi ligger över gränsen av dessa minimum 4 hektar bete som vi söker för. Vi har mätt upp markerna bland annat med hjälp av kartor och även via jordbruksverkets egna system så vi hoppas att våra mätningar stämmer bra överens med de mätningar som kontrollanten kommer göra idag.

Gillar

Kommentarer