Pågång!

På torsdag eftermiddag kommer grävmaskinisten Martin och flyttar högen som ligger på gårdsplanen efter att han fyllt igen de som satt sig på gårdsplan.
När högen är flyttad till baksidan som utfyllnad av höjdskillnaden ska vi även påbörja arbetet med vinterhagarna. Så tills på torsdag eftermiddag ska vi få hem ca 20 ton 0-8 stenmjöl som Martin kommer hjälpa oss köra ut till de två vinterhagarna. Tanken är att vi först kommer röja i hagen med röjsåg och gräsklippare innan vi lägger ut dräneringsduk innan Martin anländer på torsdag:
När duken är på plats kommer Martin köra ut stenmjöl till Maltes och Foppas hage, vi planerar en yta på ca 10 x 10 meter  (100 kvm) och ca 1 dm djup. I Majjes hage kommer det bli en yta av ca 5x6,6 meter yta ( 32,5 kvm) också den ca 1 dm djup med 0-8 stenmjöl.
Dessa ytor kommer placeras vid ingången så att in/utgång och mat/vattenplats alltid kommer vara torr. Att resten av hagen ibland kommer bli lerig kan man inte göra något åt men då finns det iaf alltid en torrplats i hagen för alla hästarna :)

Gillar

Kommentarer

LoviseC,
Det kommer bli så bra! =)
lovisec.wordpress.com