Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är avklarat och det med bravur!

Både vår Kontrollansvarige och husleverantören/byggaren levererade precis vad dem skulle. En liten komplettering och bekräftelse på försäkring sedan kommer vi får startbesked.

Byggnadsinspektören uttryckte sig till och med som så att energibalansberäkningen var väldigt noggrann och komplett och faktiskt den bästa han sett.

För att detta inte skulle dra ut onödigt mycket på tiden så erbjöd sig byggnadsinspektören att ge oss startbesked för markentreprenaden omgående som del i startbeskedet vilket innebär att så snart det är utskrivet och överskickat kan entreprenören påbörja arbetet med marken och där med grunden till vårat hus! När sista kompletteringen är inlämnad får vi sedan resten av startbeskedet för hela bygget.

Byggnadsinspektören kommer ut på minst ett arbetsplatsbesök och den första gången är planerad till när huset är vindtätt dvs när alla väggar är uppe och åtminstone takpappen på. Han vill dock inte att något ska vara uppsatt på insidorna av väggarna så han kan se allt innan de täcks.

Till mötet hade husbyggaren med sig massor av ritningar gällande ventilation, elinstallation, VA, värme samt även konstruktionen av huset i detalj i form av väggar, tak och all konstruktion. Allt kommer skickas till oss när det är klart vilket inte borde vara alls långt bort då det egentligen bara saknades lite hänvisningar på ett ställe i underlagen. Jag kommer såklart dela med mig av allt detta när de kommer digitalt, som det är nu har vi bara sett det i A3 format på bordet.

Gillar

Kommentarer