Ventilation

Förutom vatten till stallet är det även dags att börja planera för ventilationen som är en viktig del i hästarnas vardag i höst och vinter.

Minimiventelationen är det flöde som behövs för att för ut den fukt och den koldioxid som djuren avger. Ventilationsflödet får aldrig sjunka under miniminivån för då kommer luftfuktigheten och/eller koldioxidhalten bli för hög och stall-luften för dålig. Maximiventalationen är det flöde som behövs för att hålla stalltemperaturen på en rimlig nivå under den varma årstiden. Med rimlig nivå menad att stalltemperaturen inte får stiga mer än 4 grader över utomhustemperaturen.

Enligt Svensk standard behövs det för hästar i måttligt arbete med en vikt om 400-600 kg och en mankhöjd om 161-171 cm mankhöjd ett minimiflöde om 42-60 m3/h och häst samt ett maximiflöde om 275-325 m3/timme och häst. Med 4 hästar av denna karaktör skulle det innebära ett minimiflöde om 240 m3/h och ett maximiflöde om 1300 m3/h, vilka är de parametrar vi kommer behöva förhålla oss till i vårat stall som är byggt för 4 hästar.

I varma stall ska ventilationsflödet anpassas och regleras efter behov och årstid. Minimiventilationen när det är som kallast på vintern och maximiventilationen när det är som varmast på sommaren. Varma stall betyder inte att det ska vara inomhustemperatur året om utan det innebär att man har ett stall som inte följer utomhustemperaturen utan stallet är isolerat och håller bästa frostfritt med temperatur kring 2-8 grader vilket ska vara en optimal temperatur för hästens hem.

Vi kommer ha mekanisk ventilation i stallet vilket innebär att vi kommer ha en fläkt som står för utsugen av luften, systemet kommer innebära att vi har sk. undertrycksventilation. Undertrycksventilation fungerar på så sätt att fläkten suger ut luften ur stallet och därigenom skapas ett undertryck i stallet. Undertrycket gör sedan att ny frisk luft sugs in genom friskluftintagen.Vilken fläkt vi ska ha får vi fram via ovan beräkning av maxiflödet som för 4 hästar om 600 kg blir minst 1300 m3/tim.

För att undertrycksventilationen ska fungera på avsett vis är det viktigt att friskluftintagen har korrekt storlek, en tumregel är att arean i cm2 ska vara lika med maxiflödet i m3/h. Detta innebär att för en häst som väger 600 kg och har en maximalventilationsbehov på 325 m3/h ska alltså denne häst ha en öppning om 325 cm2. När fläkten inte går på maximal kapacitet måste också friskluftintagen kunna strypas och kommer förses med spjäll.

Vi har tittat ut en fläkt på Granngården som utan problem kommer kunna tillgodose korrekt flöden i stallet. Varje box kommer utrustas med ett eget friskluftsintag och fläkten kommer styras med en temperaturstyrd varvtalscentral. Detta är planerat till oktober då det börjar bli lite kallare och vi kommer börja stänga dörrar och fönster om hästarna på nätterna, då är det viktigt att ventilationssystemet är färdigt. Vi kommer så klart behöva hjälp av en elektriker för detta ändåmål och då hoppas jag även kunna koppla in mina värmelampor så hästarna har sitt solarium i vinter!

Gillar

Kommentarer