Viloperioder

För att knyta ann till mina senaste inlägg gällande klippning och klinikbesök så går mina tankar just nu kring hur en viloperiod under vintern ska planeras. Eftersom Maltes går i liten hage vintertid kan han inte ställas av någon längre period helt. Jag planerar istället att ha en period där han endast går på töm och lina samt promenader nu under vintern.

Ser man bakåt i tiden så vilade han helt från ridning i början av året i och med utredningarna som gjordes. Han reds inte alls egentligen under december 2016- mitten av mars 2017 utan arbetades enbart från marken.

Mitten av mars- slutet av maj introducerades ridningen och antalet dagar och antalet minuter ökades på sakta men säkert, dock reds han inte mer än max 3 dagar i veckan denna period. Slutet av maj/början av juni fick han 10 dagars vila från ridning med enbart hagvistelse och någon promenad här och där.

Juni – augusti började vi åka runt och miljöträna på Pay and ride och lite olika utflykter. Fortfarande red jag bara mestadels bara 3 dagar i veckan, resten arbetades han från marken. Längden på passen ökades på succesivt.

I augusti fick Maltes ytterligare en sammanhängande vila om 14 dagar då han enbart gick i hagen och promenerades. I samband med denna vila passade vi också på att vaccinera honom, kolla sadel och kolla tänderna.

Sedan september till idag har Maltes varit igång och i oktober/november utökades antal ridande dagar till 4 dagar i veckan och passen är upp till 1h långa. Resterande dagar arbetas han från marken.

Nu planerar jag in nästkommande viloperiod som kommer vara ca en vecka med enbart jogg på lina och promenader. Dagarna innan kommer han joggas lätt uppsuttet och likaså de första uppsuttna dagarna vilket ger ca 14 dagar lugnare period totalt. jag har inte helt bestämt mig ännu när i tiden jag lägger vilan, det beror lite på men som det känns nu kanske jag lägger den i månadsskiftet december/januari alt mitten av januari.Gillar

Kommentarer